Vedení Středočeského svazu Karate

Předseda

Mgr. Jíří Bašus
+420 777 057 769
basus@strcs-karate.org

STK

Bc. Ladislav Mareš
+420 602 252 692
karatemb@seznam.cz

Hospodář

Ivana Ruttrová
+420 723 735 201

KK

Ing. Jan Vališ
+420 603 794 316
karatevakado@seznam.cz

Členové

Ing. Filip Miler
+420 +420 724 087 228

Členové

Kristina Kopuncová
+420 +420 603 235 408

Členové odborného grémia ČSKe

Mgr. Jíří Bašus, Jaroslav Nekola

Adresa:

Středočeský svaz karate z.s.
Velké Valy 1853
28802 Nymburk